Huấn luyện an toàn dành cho Cán bộ Quán lý

NỘI DUNG LỚP NGHIỆP VỤ KTAT – BHLĐ DÀNH CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ :

1. Đối tượng

Các cán bộ quản lý ở các cơ quan, đơn vị, cơ sở lao động như: Giám đốc,

Phó Giám đốc, Trưởng phó phòng ban, Quản đốc, Phó quản đốc, Trưởng phó

ngành nghề, Đội trưởng, Tổ trưởng sản xuất, An toàn vệ sinh viên và cán bộ làm

công tác an toàn tại cơ sở lao động.

2. Nội dung huấn luyện

- Tình hình tai nạn lao động trong thời gian gần đây, bài học kinh nghiệm từ

các vụ tai nạn điển hình.

- Các văn bản pháp qui về công tác bảo hộ lao động.

- Mô hình tảng băng an toàn trong công tác tuyên truyền an toàn lao động

cho người lao động trong cơ sở lao động.

- Quản lý các nguồn năng lượng nguy hiểm, phương pháp đánh giá rủi ro khi

thực hiện công việc trong nơi sản xuất.

- Xây dựng qui trình ứng cứu tình huống khẩn cấp trong cơ sở lao động

- Thông tư liên tịch 01/2011/2011 hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an

toàn – vệ sinh lao động tại cơ sở lao động.

- Hướng dẫn điều tra, thống kê, khai báo tai nạn lao động (thông tư 14/2005).

- Những việc cần làm khi xảy ra tai nạn lao động tại cơ sở lao động.

- Phương pháp sơ cấp cứu tai nạn lao động.

Copyright © CÔNG TY CP KIỂM ĐỊNH AN TOÀN CÔNG NGHIỆP MIỀN NAM

Trụ sở chính: TẦNG 10 TÒA NHÀ LA ASTORIA 3, SỐ 383 NGUYỄN DUY TRINH, PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY, TP. THỦ ĐỨC, TP.HCM

Điện thoại : 028.3743 3186                Fax : 028.3743 7186           Hotline: 0903 32 82 86

MST : 0311-793-249

Email : kiemdinhcnmn@gmail.com              Facebook: www.facebook.com/kiemdinhcnmn?fref=ts

Website : www.kiemdinhmiennam.com 

Designed & developed by Trần Ánh